Rätten till tillgänglig information

Meddelande till alla politiker, beslutsfattare och journalister: I den moderna värld vi lever i är möjligheten att ta till sig information avgörande för att vara en del av samhället. 

Att inte kunna ta del av information som blind eller synskadad för att den är otillgänglig är oacceptabelt.

Vi vill att du som ser det här ska tänka mer inkluderande och vidta åtgärder som bidrar till ett tillgängligt och rättvist samhälle. Människors rätt till yttrandefrihet och tillgång till information täcks av mål 16.10 och artikel 21 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi har rätt att utöva vår yttrande- och åsiktsfrihet, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer. Detta ska ske på lika villkor och genom alla kommunikationsformer som vi själva väljer, såsom punktskrift, storstil eller tillgängliga digitala format. 

Skulle du kunna ta del av informationen om du fick ett brev skrivet i punktskrift från oss?

Offentliga aktörer är skyldiga att förse oss med information i tillgängligt format utan dröjsmål och extra kostnader. Det är särskilt viktigt när det gäller personliga och juridiska frågor. Sekretessen ska skyddas. 

Offentliga aktörer som producerar och sprider information till allmänheten måste säkerställa att informationen är tillgänglig.  Idag är tyvärr tillgången till information och yttrandefrihet på lika villkor långt ifrån jämlik. 

Dela därför gärna den här videon och vidta åtgärder för att göra information och produkter tillgängliga för blinda och synskadade.

För mer information, kontakta Synskadades Riksförbund, medlem i European Blind Union.

Den här videon har gjorts med stöd av programmet Rights, Equality and Citizenship av Europeiska Unionen.

#syntolkning
På den animerade, (tecknande) filmen rör sig demonstranter fram efter en gata. De håller upp en banderoll, megafon, plakat och en flagga under sin marsch.
FN-målet 16.10 Peace, justice and strong institutions symboliseras av en vit duva med ett lagerblad i näbben sittande på en ordförandeklubba.
Bakgrunden är blå.
En man i hatt och svarta glasögon skriver ett brev på en punktskriftsmaskin. I sällskap med en ledarhund lämnar mannen brevet till en postkassörska.
En annan man med skägg vid ett skrivbord får den synskadade mannens brev i punktskrift och ett frågetecken blinkar i en pratbubbla.
Exempel där tillgänglighet måste säkerställas, som att skriva under en juridisk handling, kunna använda en smartphone visas.
En kvinna med vit käpp söker varor i en livsmedelsbutik. Endast en vara är märkt med braille.
Filmen avslutas med Synskadades Riksförbunds logotyp och webbadress.