Rätten till god hälsa på lika villkor som andra

Den första av tio informationsfilmer om rättigheter för personer med synnedsättning lanserades i maj 2021 av den Europeiska synskadeunionen (EBU) i samarbete med The Eye Association Netherlands och Synskadades Riksförbund.

Flera synskadeorganisationer inom EBU släppte den 27 maj videon Rätten till god hälsa på lika villkor på Twitter. Filmen är översatt till tio olika språk.

Budskapet riktar sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och till medier.

EBU-projektet PARVIS* kommer till och med 2022 lyfta tio rättigheter för synskadade med syfte att öka medvetenheten hos politiker, beslutsfattare, journalister och allmänheten.

– För SRF innebär vårt deltagande i projektet att vi får ett antal verktyg att använda i vårt påverkansarbete, säger Cecilia Ekstrand intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.

Den första filmen om rätten till tillgänglig hälso- och sjukvård för personer med baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 25 om hälsa. 

Rätten till god hälsa på lika villkor som andra - på tio språk

SlovakMontenegrinSwedishLithuanianPortugueseSpanishDutchGerman French PARVIS Youtube Channel

Den andra videon i projektet tar upp rätten tillgänglig information och kom i slutet av juni 2021.

*) PARVIS= PROMOTING AWARENESS ON THE RIGHTS OF VISUALLY DISABLED PEOPLE IN AN INCLUSIVE SOCIETY

Kontaktperson: Cecilia Ekstrand