Frågor vi driver

Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är skyldiga att göra.

Här kan du se inom vilka områden vi arbetar för att göra det bättre för personer som lever med synskada.

  1. Så här vill vi ha det

    För personer med synnedsättning kan världen bli mer tillgänglig och lättare att orientera sig i än den är. Ta del av en lista över någr…

  2. Hur vi jobbar med frågorna

    Ett tillgängligt samhälle där alla har lika möjligheter till ett självständigt liv händer inte av sig självt.

  3. #säkrahandikappersättningen

    Under hösten 2017 framkom att Regeringens ville ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning. Det var ett förslag som väc…