En person med vit käpp kliver av en buss

Det här vill vi ska hända i EU

Vi behöver ett inkluderande EU, där rörelsefriheten ökar och tillgängligheten förbättras.

Vår uppmaning till er som kandiderar till Europaparlamentet: 

  1. Öka rörelsefriheten genom universellt utformad kollektivtrafik
  2. Inför krav på universell utformning av hushållsapparater
  3. Tysta elfordon en livsfara – dags att avvärja riskerna
  4. Låt självkörande fordon bli en möjlighet för synskadade

EU:s tillgänglighetsdirektiv, European Accessibility Act (EAA), som nyligen godkänts av Europaparlamentet, har stora luckor. EAA är i huvudsak inriktat på digital tillgänglighet.
Viktiga områden saknas helt, bland annat utformning av den fysiska miljön, kollektivtrafik i städerna och hushållsapparater.

Ladda ner dokumentet EU-valet 2019 - Det här vill SRF 

Politikerträffar inför EU-valet

Inför EU-valet den 26 maj samarbetar SRF med Unga med Synnedsättning. Vi träffar  kandidater och partiföreträdare. Både för att prata om våra viktigaste frågor och för att diskutera hur partierna kan göra sin valinformation mer tillgänglig för väljare med synnedsättning.

Valhemligheten bör gälla alla väljare

Ett demokratiskt problem är att personer med grav synnedsättning inte kan personrösta i EU-valet med bibehållen valhemlighet. Den orättvisan gäller i hela EU.
En person med gravt synnedsättning eller blindhet kan inte självständigt kryssa en kandidat på valsedeln utan att röja sin valhemlighet.
Den otillgängligheten väntar fortfarande på en lösning både i EU-valet och i riksdagsvalet.