Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Hur vi jobbar med frågorna

Ett tillgängligt samhälle där alla har lika möjligheter till ett självständigt liv händer inte av sig självt.

Det som kallas för intressepolitik är en av de största anledningarna till att Synskadades Riksförbund existerar. Men viljan och de rätta metoderna tar vi oss successivt fram mot målet: Ett bra samhälle för alla.

 1. Jämställdhet

  Kvinnor med synnedsättning har på många områden en sämre situation än synskadade män. Jämställdhetsperspektivet ska vara ett prioritera…

 2. Diskriminering

  Personer med en funktionsnedsättning har givetvis samma mänskliga rättigheter som alla andra. Däremot ger inte alltid samhället och vår…

 3. Personlig service

  Mycket kan vi synskadade klara av med känsel, hörsel och finurliga apparater. Men det finns vissa saker vi måste ha mänsklig hjälp med …

 4. Konsument

  Att idag vara konsument är inte alldeles helt enkelt för någon av oss.

 5. Utbildning

  En förutsättning för att barn och elever med synnedsättningar ska ha tillgång till en likvärdig undervisning är en tillgänglig skolmilj…

 6. Rehabilitering

  En synnedsättning har konsekvenser av både psykologisk och praktisk natur för individen, familjen och vännerna.

 7. Habilitering

  Med habilitering menas insatser som barn som föds med synnedsättning behöver för att utvecklas till en självständig individ.

 8. Hjälpmedel

  Med hjälpmedel menar SRF de produkter som en människa behöver för att kompensera för sin funktionsnedsättning.

 9. Resande

  En synskada leder till svårigheter att orientera sig, särskilt i främmande miljöer.

 10. Fysisk miljö

  Den fysiska miljön – byggnader, gator och torg – kan underlätta eller försvåra för oss synskadade.

 11. IT- och kommunikationsteknik

  It- och kommunikationsteknik är ett område som växer snabbt. Det ger helt nya möjligheter att ta del av information, vidga kontaktytorn…

 12. Arbete

  Personer med synnedsättning är sysselsatta på arbetsmarknaden i betydligt lägre grad än övriga.