Fysisk miljö

Den fysiska miljön – byggnader, gator och torg – kan underlätta eller försvåra för oss synskadade.

En synskadad person som har fått en bra rehabilitering i bland annat förflyttningsteknik och i att lära sig använda den vita käppen har ökade förutsättningar att röra sig ganska fritt i byggnader och offentliga miljöer. Det förutsätter att dessa är utformade på ett tillgängligt och användbart sätt. I synnerhet om man är gravt synskadad är En förutsättning att man har förkunskap om platsen det gäller.

Olika synskador resulterar i olika förutsättningar att orientera sig. Blinda och gravt synskadade orienterar sig oftast med vit käpp – därför måste det finnas ytstrukturer och nivåskillnader att känna av. Många har begränsat synfält – därför måste viktig information finnas centralt i blickfältet. Andra är ljuskänsliga eller har dåligt kontrastseende.

Några tips:

  • Utgå från de naturliga förutsättningarna i miljön framför att utforma lösningar på konstgjord väg
  • Om taktila ytstrukturer används för att underlätta orienteringen ska dessa också vara kontrastmarkerade
  • Försök göra logiska planlösningar
  • Operera med färgkontraster
  • Tänk på att kontrastmarkerade nivåskillnader är en hjälp och inte ett hinder
  • Undvik bländning och optiska villor

Tillgänglighet och användbarhet nyckelfråga för SRF

"Tillgänglighet och användbarhet är en nyckelfråga för att vi ska uppnå delaktighet i samhället. Frågor om tillgänglighet och användbarhet återfinns inom de flesta samhällsområden, men särskilt handlar det om tillgång till den fysiska miljön och till information av olika slag."

Ladda ner vår plattform för fysisk miljö här nedan i pdf eller doc.

Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö [pdf]
Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö [doc]

För mer information kontakta:

Jimmy PetterssonTillgänglighet till den fysiska miljön och resefrågor 
E-mail: jimmy.pettersson@srf.nu

En illustrerad vit käpp.