E-tjänster

E-tjänster innehåller många olika områden. Bland annat internetbank, mina vårdkontakter, att handla mat eller andra produkter på nätet.

För att kunna göra det måste webbsidorna vara tillgängliga. Men förutom tillgängliga webbsidor måste även program som bekräftar identiteten (så kallad e-legitimation) såsom Bank-ID vara tillgängliga och lättåtkomliga.

Bank-ID via dator är idag svårt att hantera för gravt synskadade då det inte är samma program som andra använder. För att kunna installera Bank-ID för synskadade måste den synskadade personen kontakta sin bank för att få information om vart programmet kan laddas ner.

Synskadades Riksförbund arbetar för att få bort särlösningar.