Tillgängliga hemsidor

När synskadade söker information på internet använder de olika hjälpmedel, till exempel punktskriftsdisplay och/eller talsyntes tillsammans med ett skärmläsningsprogram. De som inte ser skärmen kan inte använda musen utan navigerar via tangentbordet.

Synsvaga använder förstoringsprogram. Programmet förstorar upp skärmbilden och visar en viss del av den på skärmen.

För att underlätta för synskadade att ta del av informationen, bör man följa dessa enkla tips när man bygger en hemsida. För detaljerad information och exempel läs på länkarna längst ner.

  1. Skriv alltid ALT-texter. De som inte kan se bilderna på skärmen läser den så kallade ALT-texten. Detta gäller alltså även text som är gjord i bildformat. ALT-texten ska beskriva bilden på ett utförligt sätt, skriv inte Bild 1 osv. Om du använder IMAGE MAP ska varje klickbart område ha en ALT-text.
  2. Länkar. När man använder synskadeanpassningar förflyttar man sig ofta med tabtangenten mellan länkarna, därför bör själva länken ha en text som beskriver vart den leder, typ "Läs mer om tillgängliga webbplatser". Skriv alltså inte "Klicka här" eller "Läs mer".
  3. Tabeller. Undvik helst tabeller eftersom de är svårlästa. Men om du måste använda dem, tänk på att inte göra dem för komplicerade. Om informationen är tänkt att läsas radvis, till exempel prislistor, skall tabellen kodas radvis (nytt TR före varje rad).
  4. Ramar. När du använder ramar (FRAME) är det viktigt att ge varje ram ett namn som beskriver funktionen, till exempel "meny", "kundvagn", "adress", och inte topp och botten. Gör inte komplicerade ramhierarkier. Låt innehållet i taggen NOFRAMES vara något meningsfullt till exempel länkar till de dokument som utgör ramarnas innehåll. Skriv inte att man bör uppdatera sin browser.
  5. Formulär. Ledtexten måste märkas upp och knytas till sitt inmatningsfält med HTML-taggen Label så att skärmläsaren vet vilken ledtext som hör till det aktuella inmatningsfältet.
  6. Tydlighet. Använd färger med god kontrast på text och bakgrund, inte kursiv stil och starkt mönstrade bakgrundsbilder. Ange textstorlek i % så att användaren kan ställa in önskad storlek i webbläsaren.
  7. PDF. De måste produceras enligt Adobes riktlinjer för tillgänglighet för att vara läsbara med skärmläsningsprogram.
  8. Flash måste för att vara läsbara med skärmläsningsprogram produceras enligt Macromedias riktlinjer för tillgänglighet.

Läs mer om riktlinjer för tillgängliga hemsidor här (WCAG 2.0)
Läs mer om riktlinjer för tillgängliga hemsidor på www.webbriktlinjer.se