Tillgängliga tidsskrifter

Synskadades Riksförbund arbetar för att alla dagstidningar, tidskrifter och böcker ska vara tillgängliga för synskadade och blinda.

Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) är den myndighet som ansvarar för talböcker och taldagstidningar. Mellan 2011 och 2015 har MTM haft projektet Taltidningen 2.0 som haft till uppgift att införa ett gemensamt taldagstidningssystem över hela landet. Det nya systemet innebär att man ska få tillgång till hela tidningen genom daisyspelare kopplade till internet, legimus via smartphones eller som en fil direkt till sin egen dator. I sitt uppdrag tillhandahåller även MTM kulturtidsskrifter.

Synskadades Riksförbund arbetar även för att det nya taldagstidningssystemet ska kunna erbjudas tidsskrifter utanför de uppdrag MTM får idag av kulturdepartementet.

Vill man prenumerera på sin läns- eller lokaltidning tar man kontakt med tidningens kundtjänst och frågar efter prenumeration av taldagstidning.

Om man har problem att läsa böcker på traditionellt vis kan man få låna talböcker via sitt bibliotek. Detta kan man göra på olika vis. Man kan låna talböcker direkt på biblioteket, på de flesta bibliotek finns även "Boken kommer" där talboken skickas hem till din brevlåda. När du läst klart boken skickar du tillbaka den genom att stoppa den i närmsta postlåda. För att kunna låna talböcker tar du kontakt med ditt lokala bibliotek.

Mer information om Myndigheten för Tillgängliga Medier.