Tillgänglighet och användbarhet av IT

Synskadades Riksförbund arbetar för att synskadade personer ska kunna använda och ta del av IT och kommunikation på lika villkor som allmänheten i övrigt.

För att det ska fungera måste därför tillgången och driftssäkerheten till datorhjälpmedel, såsom punktskriftsdisplayer, förstoringsprogram och talsynteser, säkras.

Landstingens olika bedömningar exkluderar många synskadade från åtkomst till e-tjänster. Det gäller såväl förskrivning av datorhjälpmedel som utbildning och träning. Det är även viktigt att få hjälpmedels-programen kontinuerligt uppdaterade. Annars hamnar datoranvändare med synnedsättning utanför när olika program och hemsideslösningar utvecklas.

Statens, kommunernas och landstingens hemsidor samt publikationer och skrifter måste följa riktlinjerna i vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se (tidigare 24-timmarswebben).

Krav på tillgänglighet och användbarhet måste därför finnas med vid upphandling och uppdatering.

Vi anser även att Intranät och interna system inte får utgöra hinder för att anställa synskadade. Den som arbetar inom offentlig sektor måste kunna använda alla tjänster som finns på arbetsplatsen. Det vill säga intranät och andra interna system.

Vi accepterar inte företag som säljer tjänster och produkter som gynnar den som kan sköta sitt ärende själv på nätet. Personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan nyttja digitala tjänster ska inte behöva få en högre kostnad på grund av att de måste anlita telefonförsäljning eller butik.