Händer som läser punktskrift på en punktskriftsdisplay

Webbtillgänglighetsdirektivet

Den 1 januari 2019 fick Sverige en ny lag som syftar till att skapa en mer tillgänglig webb – särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Offentliga och vissa privata aktörers webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga. Det fastslog riksdagen den 14 november. Lagen grundar sig i det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet som EU beslutade om i slutet av 2016, vilket innebär att digitala tjänster ska vara utformade på ett sätt så att de kan användas av så många personer som möjligt. Det kan handla om att användaren ska kunna få texten i punktskrift, förstorad eller uppläst samt att videor ska vara syntolkade.

Utöver offentliga aktörer omfattas även privata verksamheter som är offentligt finansierade, exempelvis skolor. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är de som kommer att genomföra tillsyn för att se till att reglerna följs. Synskadades Riksförbund har träffat DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson och kommer ha fortsatt kontakt kring tillsynen av direktivet. Vi har bland annat framfört att de bör samverka mer med funktionshinderrörelsen generellt och mer specifikt inrätta ett funktionshinderråd.

Läs mer om webbtillgänglighetsdirektivet hos DIGG (extern länk) 

Läs mer om webbtillgänglighet för video (extern länk)

Läs vårt remissvar över promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (DS 2017:60) (Word-format)