Bankomater

SRF har under flera års tid aktivt påverkat banker i Sverige så att deras bankomater ska bli tillgängliga för oss.

Vi har nått framgångar, men är medvetna om att alla bankomater runt om i landet, än så länge, inte är det fullt ut.

Hur tycker vi då att tillgängliga bankomater ska se ut?

Här följer några punkter som SRF kräver och som har delgivits bankerna:

  • ett enhetligt utseende som gynnar både synskadade och seende.
  • att enbart 5:an är märkt med en punkt.
  • ett pip-ljud som bekräftar tryckning på tangenterna, även på * och #.
  • att alla funktionstangenter är märkta med punktskrift (Braille), TAL, FEL, KLAR och AVBR (avbryt).
  • talet måste vara inkopplat och fungera.
  • tydliga displayer.

Tydliga displayer innebär även, förutom att texten kontrasterar mot bakgrunden, att de placeras så att exempelvis solljus inte faller på displayen.

Vi vet att bankerna byter ut gamla mot nya, men det görs inte samtidigt överallt vilket kan innebära att man på vissa ställen upplever att de aldrig blir tillgängliga för oss.

Sveriges Konsumentråd gav 2004 ut en rapport om tillgängliga serviceautomater.

I november 2014 lämnades en rapport av Post- och telestyrelsen (PTS) om tillgängligheten till uttagsautomater.

Om det är fel på bankomater/uttagsautomater, läs vidare här.