Betalkortsterminaler

Under ett par års tid har SRF och US fört en dialog med de två största leverantörerna av betalkortsterminaler i Sverige, Babs Paylink AB och Nets Sweden AB, för att se och hitta möjligheter att terminalerna ska bli så tillgängliga och användbara som möjligt för både synsvaga och gravt synskadade/blinda.

Frågan är väldigt komplex då det inte bara handlar om den fysiska hårdvaran (terminalen) utan också om programvaran och vilka krav banker och de som tillhandahåller korten (visa, Master Card etc) och förstås säkerheten i allt detta. Dessutom går allt snabbare och snabbare och ny teknik kommer hela tiden, exempelvis attt med hjälp av sin smarta telefon göra betalningar i butik.

Även här, precis som på bankomater, är det viktigt med en klar och tydlig text i displayen, att knapparna är tydliga och kännbara, att 5:an är märkt och att klar-knappen alltid ska sitta längst ned till höger. Dessutom ska det avges ett pip-ljud när man trycker in sin fyrsiffriga pin-kod.

SRF ser helst att terminalen kan läsa upp den summa man ska betala och att terminalerna har en sorts standard vad gäller kortinsättning och val av kontant eller kredit.