Läsa produkters streckkoder

För synskadade och blinda behövs tekniska hjälpmedel som hjälper till att avläsa förpackningar.

Idag finns mobiltelefonapplikationsprogram för kameramobiler som separat kan:

• tolka fotograferad eller filmad 1D streckkod till text.
• tolka fotograferad eller filmad 2D punktkod till text.
• tolka fotograferad text till tal.
• läsa upp text som presenteras på mobiltelefondisplayer med hjälp av talsyntes.

Med hjälp av avlästa koder kan en mobiltelefon ofta också hämta information via internet om sökt information inte finns lagrad i avläst kod eller i mobiltelefonens minne. Mobiltelefoner finns även som kan läsa RFID-taggar.

SRF vill ha ett medel som klarar av allt. Därför deltog vi i ett projekt som syftade till att göra det möjligt och som slutade 2009. Läs här eller ladda ned ”Texten måste tala”.