Myndigheter där SRF representeras

Vi representeras för närvarande i Konsumentverkets funktionshindersråd samt hos Post- och telestyrelsen.

Konsumentverkets funktionshindersråd

SRF representeras i detta råd av Håkan Thomsson där vi bevakar och lyfter frågor som rör synskadade inom konsumentområdet.

Som konsument kan man göra anmälningar om olika saker som inte fungerar via vanlig post eller på deras hemsida: http://www.konsumentverket.se/ 
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
tel. 0771-42 33 00, e-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Post- och telestyrelsen, PTS

Även här har SRF sin representant av Roland Gustafsson. Här kan vi bevaka och driva våra frågor om bland annat bankomater och andra uttagsautomater.