Personlig service

Mycket kan vi synskadade klara av med känsel, hörsel och finurliga apparater. Men det finns vissa saker vi måste ha mänsklig hjälp med - en personlig service.

Många av oss kan inte hitta utomhus. I vissa kommuner finns ledsagarservice, en person som följer med dit man ska - men det är inte självklart. Personer med grava synnedsättningar borde kunna beviljas ledsagare enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Ett annat exempel är att läsa text. Många kan läsa stor stil, många kan läsa punktskrift, många kan läsa digital text – men tyvärr tvingas även vi ibland att ta ställning till vanliga små bokstäver på papper. I en del kommuner finns läshjälp som hjälper till med sådant – men det är inte självklart.

Många praktiska göromål kan vi synskadade klara av på egen hand, men en del saker behöver vi hjälp med. Alla kommuner har hemtjänst - men det är inte självklart att vi får hjälp med det vi behöver.

 1. Hjälpreda vid ansökan

  Hjälpreda vid ansökan om ledsagning/personlig service.

 2. Kommunal läs- och skrivhjälp

  Många personer har på grund av synnedsättning svårigheter att läsa vanlig text och att skriftligt kommunicera med andra. För att klara …

 3. Kommunal hemtjänst

  Hemtjänsten har under senare år förändrats till att allt mer omfatta vård och omsorg.

 4. Kommunal ledsagarservice

  En synskada leder ofta till svårigheter med orienteringen - det blir svårt att hitta dit man vill gå. Det innebär små möjligheter att f…