En man blir ledsagad av en kvinna i gatumiljö.

Kommunal ledsagarservice

En synskada leder ofta till svårigheter med orienteringen - det blir svårt att hitta dit man vill gå. Det innebär små möjligheter att få motion och omväxling. Det betyder också att man har svårt att uträtta de ärenden man vill och behöver.

Så många som 8 av 10 personer med synskador upplever att de har uppenbara svårigheter att orientera sig i främmande miljöer och 75% säger att de ser för dåligt för att ensamma använda kollektivtrafiken.

Detta leder till oönskad inaktivitet och brist på självständighet.

En bra ledsagarservice är därför av största vikt för att vi synskadade ska ha möjligheter att leva självständiga och aktiva liv.

Våra krav på en bra ledsagarservice är:

  • att det finns en särskild ledsagartjänst som är kostnadsfri,
  • att även barn ska kunna beviljas ledsagare,
  • att antalet beviljade timmar helt utgår från individens behov,
  • att den enskilde brukaren själv får bestämma vad ledsagartimmarna ska användas till,
  • att beställningstiden är så kort som möjligt - behövs för spontanitet.