Mot en svart botten med gula prickar står det #säkrahandkappersättningen

#säkrahandikappersättningen

Regeringens vill ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning. Det är ett förslag som väckt stor oro bland medlemmarna i Synskadades Riksförbund. Riksdagen väntas fatta beslut under våren.

 1. Regeringsförslaget i korthet

  Kort sammanfattning av regeringsförslaget Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 2017/18:190

 2. Flygblad till torgmöte

  Till manifestationen Säkra handikappersättningen på Mynttorget i Stockholm den 27 februari finns ett nytryckt flygblad som ska delas ut…

 3. Torgmöte i Stockholm

  Runt 200 personer från många platser i landet trotsade snö och kyla och deltog i den gemensamma manifestation för att säkra handikappe…

 4. Röster från namninsamlingen

  – Vem på Försäkringskassan ska kunna bedöma mina merkostnader som rimliga, skriver en av deltagarna i namninsamlingen #säkrahandikapper…

 5. Handikappersättningen i medierna

  Under hösten rapporterade medierna om Synskadades Riksförbunds oro för att regeringen vill ersätta handikappersättningen med en merkost…

 6. Frågestund i riksdagen

  – Synskadade har haft en schablonersättning som har fungerat väldigt väl för dem, sa riksdagsledamot Solveig Zander (C) under en fråges…

 7. Brister i regeringsförslag till ny merkostnadsersättning

  Den 9 januari sände Synskadades Riksförbund en skrivelse till riksdagen om bristerna i regeringens förslag till en ny merkostnadsersätt…

 8. Handikappersättningen ändras

 9. ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” granskas

  Synskadades Riksförbund granskar regeringsförslaget om den nya merkostnadsersättning som från och med den 1 november 2018 föreslås ersä…

 10. Namninsamling för #säkrahandikappersättningen

  Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland a…

 11. Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet

  Uttalande antaget av förbundskongressen till: Socialminister Annika Strandhäll, socialförsäkringsutskottet och media