Mot en svart botten med gula prickar står det #säkrahandkappersättningen

#säkrahandikappersättningen

Under hösten 2017 framkom att Regeringens ville ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning. Det var ett förslag som väckte stor oro bland medlemmarna i Synskadades Riksförbund. Efter ett intensivt kampanjarbete från bland annat SRF så fastslog Riksdagen att gravt synskadade och blinda personer även fortsättningsvis ska få få behålla en schablonbaserad handikappersättning.

På nedanstånde sidor kan du läsa om det kampanjarbete som genomfördes under hösten 2017 och våren 2018. 

 1. Regeringsförslaget i korthet

  Kort sammanfattning av regeringsförslaget Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 2017/18:190

 2. Flygblad till torgmöte

  Till manifestationen Säkra handikappersättningen på Mynttorget i Stockholm den 27 februari finns ett nytryckt flygblad som ska delas ut…

 3. Torgmöte i Stockholm

  Runt 200 personer från många platser i landet trotsade snö och kyla och deltog i den gemensamma manifestation för att säkra handikappe…

 4. Röster från namninsamlingen

  – Vem på Försäkringskassan ska kunna bedöma mina merkostnader som rimliga, skriver en av deltagarna i namninsamlingen #säkrahandikapper…

 5. Handikappersättningen i medierna

  Under hösten rapporterade medierna om Synskadades Riksförbunds oro för att regeringen vill ersätta handikappersättningen med en merkost…

 6. Frågestund i riksdagen

  – Synskadade har haft en schablonersättning som har fungerat väldigt väl för dem, sa riksdagsledamot Solveig Zander (C) under en fråges…

 7. Brister i regeringsförslag till ny merkostnadsersättning

  Den 9 januari sände Synskadades Riksförbund en skrivelse till riksdagen om bristerna i regeringens förslag till en ny merkostnadsersätt…

 8. Handikappersättningen ändras

 9. ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” granskas

  Synskadades Riksförbund granskar regeringsförslaget om den nya merkostnadsersättning som från och med den 1 november 2018 föreslås ersä…

 10. Namninsamling för #säkrahandikappersättningen

  Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland a…

 11. Skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet

  Uttalande antaget av förbundskongressen till: Socialminister Annika Strandhäll, socialförsäkringsutskottet och media