Flygblad till torgmöte

Till manifestationen Säkra handikappersättningen på Mynttorget i Stockholm den 27 februari finns ett nytryckt flygblad som ska delas ut under mötet. Flygbladet kan användas även vid andra tillfällen när vi driver frågan att säkra handikappersättningen.

Ladda ner flygbladet Säkra handikappersättningen.

Flygbladets framsida (syntolkat)

Skrotad handikappersättning = skrotad frihet för synskadade

Idag får blinda/gravt synskadade ett schablonbidrag för extrakostnader som uppstår till följd av funktionsnedsättningen. Det tycker regeringen är ”omodernt”.

Om handikappersättningen byts ut mot ett system där hjälpbehovet inte får räknas med, kommer det bli ett hårt slag mot alla blinda/gravt synskadade vilket leder till sämre ekonomi och ökat utanförskap. Är det regeringens önskemål?

Längst ner Förbundets Sveriges Dövblinda, Unga med Synnedsättning och SRF:s logotyper.

Flygbladets baksida (syntolkning)

Rubriken "Röster från hela landet" följt av sex pratbubblori varierade färger:

När godtycke styr vad en merkostnad är blir allt sämre – och dyrare!
Mattias

Hur bedömer Försäkringskassan om just mina merkostnader är ”rimliga”?
Johnny 

Vill de ge oss blinda ett sämre liv och ökat utanförskap är det här ett bra förslag.
Zahra

Hur kan någon som aldrig mött mig bedöma vilka merkostnader jag har?
Julia

Har fem barn med både dövhet och grava synskador. Det här förslaget gör mig rejält orolig.
Kristin

När beslutsfattarnas okunskap leder till utanförskap måste förslaget stoppas. Nu!
Ann-Britt