Frågestund i riksdagen

– Synskadade har haft en schablonersättning som har fungerat väldigt väl för dem, sa riksdagsledamot Solveig Zander (C) under en frågestund i riksdagen den 14 december 2017.

Solveig Zander frågade socialminister Annika Strandhäll (S) vad ministern tänker göra för att ”tillmötesgå de synskadade och deras förslag till förändring och förbättring”.

Frågan från Solveig Zander gällde det regeringsförslag som kom strax före jul om hur handikappersättningen ska bytas ut mot en ny merkostnadsersättning.

I sitt svar sa Annika Strandhäll bland annat att den nuvarande handikappersättningen är en extremt gammalmodig schablonersättning som inte ser till individens behov.

Länk till frågestunden i riksdagen (anförandet startar drygt 10 minuter in i sändningen).

– Annika Strandhäll ljuger uppenbart på tre punkter vilket är mycket upprörande, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomsson.

Tre citat från riksdagens frågestund och kommentarer av Håkan Thomsson

Annika Strandhäll:
”Under tiden vi har arbetat fram detta förslag har vi haft nära samverkan med samtliga funktionshindersorganisationer i Sverige”.

Kommentar av Håkan Thomsson:
Med Synskadades Riksförbund har någon sådan nära samverkan inte förekommit. Alltså lämnar ministern felaktig information.

Annika Strandhäll:
”Man har haft referensgrupper där Synskadades Riksförbund har ingått”.

Kommentar av Håkan Thomsson:
Detta stämmer inte heller. SRF har inte ingått eller inbjudits till någon sådan referensgrupp.

Annika Strandhäll:
”De har haft alla möjligheter att framföra sina synpunkter, även i remitteringsförfarandet. Vi har också beaktat dem i det förslag som vi nu går fram med, som har ett starkt stöd av alla andra."

Kommentar av Håkan Thomsson:
Det är riktigt att SRF varit kritisk i vårt remissvar, men det stämmer inte att våra synpunkter beaktats.