Handikappersättningen ändras

Den 23 november 2017 lämnade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet.
Länk till regeringens förslag om merkostnadsersättningen.

Synskadades Riksförbunds uppfattning
Idag får man som blind/gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.

Regeringen vill ersätta detta med ett system där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person ska redovisa detaljerat vilka merkostnader man har till Försäkringskassan.

Detta är i sig en omöjlighet då förutsättningar saknas för prisjämförelser. Som blind är man oftast tvungen att söka dyrare lösningar för att få tillgång till vardagstjänster och service utan att kunna jämföra kostnader. Vid en jämförelse med barnbidraget exempelvis blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.
Att inte kunna få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag av regeringen?

Delta i namninsamlingen genom att mejla ditt namn till:

sakrahandikappersattningen@srf.nu

Det går även bra att lämna sitt namn på telefonsvararen 08- 39 92 07

Då stödjer du:
Regeringen har föreslagit att handikappersättningen ersätts med en merkostnadsersättning där hjälpbehovet inte kan medräknas samt att avskaffa den schablonform som idag finns för gravt synskadade och dövblinda.

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar.

Länk till Aktionen #säkrahandikappersättningen med uppmaning att skriva till socialminister Annika Strandhäll.