Handikappersättningen i medierna

Under hösten rapporterade medierna om Synskadades Riksförbunds oro för att regeringen vill ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning.

Länk till mediernas rapportering om handikappersättningen.