Mot en svart botten med gula prickar står det #säkrahandkappersättningen

Röster från namninsamlingen

– Vem på Försäkringskassan ska kunna bedöma mina merkostnader som rimliga, skriver en av deltagarna i namninsamlingen #säkrahandikappersättningen. Den 27 februari vid ett torgmöte på Mynttorget i Stockholm överlämnas alla namnlistor till Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Ännu finns det möjlighet att mejla sitt stöd till sakrahandikappersattningen@srf.nu

Några röster från #säkrahandikappersättningen

Jag protesterar mot att det nu gällande systemet ska avskaffas! Det är helt fel att inte alla som i dag har handikappersättning ska kunna ha ersättningen enligt nu gällande regler.
Michael i Malmö

Så till politikerna - Sätt inte mer ansvar och sämre förhållanden till våra liv.
Rickard i Västerås

Det är omöjligt för mig att veta vilka merkostnader jag har på grund av min funktionsnedsättning. Jag missar extrapriser och erbjudanden i butiker. Jag kan inte själv promenera eller cykla till närliggande platser, därför är jag ibland tvungen att betala för taxiresor. Eftersom den kommunala ledsagningen inte får användas till alla evenemang innebär det att jag ibland måste betala ledsagarens mat och fika eller betala dubbla entrébiljetter. Om jag skulle bli tvungen att redogöra för alla merkostnader i detalj skulle det påverka min hälsa negativt då det skulle krävas mycket kraft och energi för att räkna samman och motivera alla enskilda kostnader.
Julia i Norrahammar

Många med små marginaler kommer att drabbas. En enkel princip ersätts med ett godtycke om vad som är en merkostnad och krånglet för både den enskilda och samhället ökar. I slutändan blir kanske allt sämre till en högre kostnad.
Mattias i Falun

Härmed sätter jag mig emot detta förslag, att individuellt behöva bevisa sina merkostnader som gravt synskadad. Sedan 30 år tills eget företag och har alltid varit lösningsorienterad även om det varit mycket svårt.
Lorie

Stoppa förslaget till att behovspröva handikappersättningen.
Tesfaye

Ett totalt ogenomtänkt förslag som innebär mycket extra arbete för Försäkringskassans handläggare som redan idag har stora problem att hinna med.
Anna-Karin 

Jag kräver att den ska vara kvar i sin nuvarande form!
Maria

Jag skriver under! Heja er!
Kim 

Behåll handikappersättningen men namnet kan kanske ändras!
Ros-Marie

Allt mitt stöd till Er kampanj för fortsatt handikappersättning.
Ulla-Britt i Brösarp

Att inte få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.
Ann-Christine i Luleå

Jag protesterar mot att handikappersättningen görs om.
Marianne i Hagfors

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar.
Bengt

Ge de som behöver ersättning för att kunna leva ett vanligt liv!
Siv

Jag vill agera för att försöka stoppa detta förslag av regeringen.
Simin

Regeringen vill skrota handikappersättningen. Kära regering, tänk om och tänk rätt!
Birgitta i Ludvika

Vill absolut vara med och stödja i detta!
Karin

Jag blev väldigt utfrågad av Försäkringskassan då jag ansökte om handikappersättningen. Efter fem års väntan gick ansökningen igenom efter överklagan till kammarrätten. Så det var verkligen att ifrågasättas. Det är inte lätt att veta hur man ska beräkna sina merkostnader. Om detta ska börja om igen blir det ett elände. Hoppas att ni lyckas övertyga regeringen! Det verkar som om det ska sparas in på svaga grupper.
Berith i Södertälje

Vem på Försäkringskassan ska kunna bedöma mina merkostnader som rimliga? Ett orättvist system som leder till godtyckliga bedömningar.
Johnny
SRF Sydöstra Skåne

Ta inte bort nuvarande handikappersättning och ryck bort trygghet för merkostnader för oss synskadade.
Annette i Kinna 

Jag vill se att handikappersättningen säkras i nuvarande form.
Catarina i Gävle 

Jag som pappa till en gravt synskadad dotter, som har egen familj med en litet barn, anser att hennes handikappersättning inte på några villkor får förändras. 
Förälder

Jag är döv och jag behöver den till min försörjning och min syster är nästan blind och kämpar varje dag i sitt vardagsliv. Ledsagning, taxi och sjukresor hör till det vanliga i hennes liv.
Klara i Stockholm

Har fem barn med både dövhet och grava synskador. Livets vardagsgöromål tar på krafter och tar mycket mer tid än du anar. Rör inte ersättningen. Den har varit i mångt o mycket det enda fasta i tillvaron.
Kristin 

Lista på saker som ger mig merkostnader:

  • Hundmat till ledarhunden 650 - 700 kr/ månad
  • Färdtjänstkort 725 kr/månad
  • Läkarbesök för skador som uppstår på grund av min synskada.
  • Kemtvätt, samt lagning av kläder, eller inköp av nya kläder efter diverse incidenter. 
  • Hjälp med tvätt, då tvättmaskiner i allmänna tvättstugan, ej går att märka upp.
  • Fönsterputs
  • Privat skjuts och ledsagning, då färdtjänst ej är ett alternativ, vid till exempel läkarbesök.

Att ta bort min ekonomiska trygghet gör varken mig eller min tillvaro bättre.
Therese i Norrköping

Blinda ska absolut inte få det sämre på något sätt. Säkra handikappersättningen!!! Sverige HAR råd.
Monika

Som föräldrar till en vuxen dotter med grav synnedsättning är vi väl insatta i hur lång tid allt tar och hur mycket kraft en vanlig dag kräver när man lever ett liv som synnedsatt.
Jag och min man står fullt och fast bakom uppropet mot neddragen handikappersättning.
Föräldrar 

Jag har haft handikappersättning sedan jag blev synskadad 1963. Eftersom min pension är låg är jag beroende av ersättningen. 
Kane
Ordförande Synskadades Riksförbund Laholm 

Jag har tidigare arbetat hos Försäkringskassan och varit föredragande i handikappersättningsfrågor. Förslaget jag läser om nu är horribelt!
Jan

Jag har under alla år som jag betalat skatt, betalat till denna försäkring. Försäkringsvillkoren skall inte ändras.
Håkan

Hur ska jag ha koll på kvitton på alla resor, kostnader och hjälpmedel då jag inte ser och samtidigt är sjuk!
Jennie i Vetlanda 

Vi slåss mot kommuner för att få rätt stöd för att kunna fungera normalt i samhället och sedan kommer ytterligare en börda för många synskadade, som inte har samma chans som andra på arbetsmarknaden och därmed en låg pension.
Ulf

Förslaget vittnar om beslutsfattarnas okunskap, som absolut inte kan vara genomtänkt och därför måste stoppas!
Ann-Britt

Jag tycker regeringens förslag på att avskaffa handikappersättningen leder till sämre liv, sämre ekonomi och ökat utanförskap för oss blinda.
Zahra i Söråker

Min dotter är blind och jag ställer mig helt bakom följande:
Regeringen har föreslagit att handikappersättningen ersätts med en merkostnadsersättning där hjälpbehovet inte kan medräknas samt att avskaffa den schablonform som idag finns för gravt synskadade och dövblinda.
Helena i Askim