Marie Olsson har täckjacka med huva och röda handskar. Håkan Thomsson talar i en mikrofon. Han har en mönstrad röd toppluva och bär SRF:s band hängade från axeln.
Marie Olsson (S) i riksdagens socialförsäkringsutskott tog emot SRF:s namninsamling med 2725 namn av Håkan Thomsson på Mynttorget i Stockholm.

Torgmöte i Stockholm

Runt 200 personer från många platser i landet trotsade snö och kyla och deltog i den gemensamma manifestation för att säkra handikappersättningen den 27 februari i Stockholm.

Tisdagen den 27 februari var det en manifestation på Mynttorget i Stockholm för att protestera mot förändringarna av handikappersättningen.
Manifestationen genomfördes SRF i samverkan med Unga med Synnedsättning (US), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

 

Regeringen förväntas föreslå att nuvarande handikappersättning ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. En sådan reform skulle slå hårt mot synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Den minskar också vår möjlighet till egenmakt och självbestämmande. Det största problemet med förslaget är att den schablonersättning som blinda och gravt synskadade har rätt till idag tas bort. I nuvarande lagrådsremiss råder en stor otydlighet kring vilka och hur stora kostnader som kan ersättas i framtiden, vilket öppnar för godtyckliga och rättsosäkra bedömningar.
Förslaget bortser helt ifrån synskadades specifika situation, vilket gör att vår grupp drabbas på ett orimligt sätt av förändringen.

SRF ersätter i efterhand upp till hälften av distriktens resekostnader för resor med billigaste färdsätt. Kostnader för boende och ledsagare får distrikten stå för själva. Vi uppmanar också distrikten att ansvara för att samordna resor för US, distrikt och branschföreningar inom sitt område.

Ansökan med underlag skickas till Susanne Haglund, 08- 39 91 15 eller susanne.haglund@srf.nu