Arbetsinriktad rehabilitering

För att vara anställningsbar måste man kunna lite mer än att bara klara vardagen. Det har nysynskadade inte rätt till i Sverige.

Bland annat måste man kunna behärska datorer, punktskrift (om man är gravt synskadad) och man måste vara bra på att röra sig fritt.

I Norge har man rätt till sex månaders yrkesinriktad rehabilitering för att lära sig sådant.

Faktum är att det fanns även i Sverige fram till början av 90-talet då det försvann som en följd av finanskrisen. Vi anser att det behövs något liknande på nytt - om vi ska slippa 50 procent arbetslöshet bland synskadade.

Läs mer om detta här.