En enda myndighet

Arbetssökande med synnedsättning bollas alltför ofta mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En av dem borde ha ansvaret.

SRF anser att dagens modell, där både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ansvar för arbetsmarknadsrelaterat stöd, inte är ändamålsenlig. Det är inte bara ineffektivt utan också osäkert och krångligt för individen, då myndigheterna har olika regelverk och olika sätt att hantera ärendena. SRF står bakom FunkA-utredningens förslag om att en enda myndighet ska ha ansvaret.

Vi tror att Arbetsförmedlingen, som redan har specialistenheter med bland annat synpedagoger och SIUS-konsulenter, är bäst lämpad att ha det ansvaret. Det är också Arbetsförmedlingen som har bäst kunskaper om och kontakter med arbetsmarknaden. Vi anser dock att Arbetsförmedlingens ärendehantering måste bli snabbare och mer effektiv.

Vid kontakter med båda dessa myndigheter har båda sagt sig stödja vårt upplägg men hänvisar till den politiska nivån. Som hänvisar tillbaka och säger att myndigheterna själva får komma överens. Där står vi.