Kommunal arbetsmarknadspolicy

Kommuner och landsting är stora arbetsgivare som enkelt skulle kunna minska den stora arbetslösheten bland synskadade.

Få av dem har dock några interna riktlinjer för detta.

Bland sådana riktlinjer skulle t.ex. kunna finnas:

  • att arbetsplatser inom kommun och landsting, exempelvis datorutrustningar, är tillgängliga.
  • att man har samarbetsavtal med arbetsförmedlingen och försäkringskassan så att man inte fastnar i administrationen.
  • att man särskilt rekryterar personal med funktionsnedsättningar för att tillförsäkra sig kompetens på det området.
  • att man i upphandlingar från andra verksamheter kräver att dessa inte ska diskriminera.