"Staffing from strengths"

När en person med synnedsättning söker ett utannonserat jobb är det alltför många företag/förvaltningar som bara tänker på synnedsättningen och inte på vad personen i fråga kan.

Detta är destruktivt inte bara för den som söker jobbet utan också för företaget självt. Resultatet blir att det inte är den som bäst klarar jobbet som får det utan att det blir den som inte har några påtagliga brister. 

Vilket i managementteori kallas "staffing from weaknesses" och leder till medelmåttiga prestationer överlag.

Förvisso är det inte bara företagens/förvaltningarnas fel att det blir så här. Redan i lagstiftningen finns det här negativa betraktelsesättet; man talar om "nedsatt arbetsförmåga" när detta inte alls behöver vara fallet. 

Och trots att det finns kompensationer för den nedsatta synen inbyggda i systemet kan dessa ibland - observera ibland - fungera långsamt och byråkratiskt. Vilket man kan förstå att företag/förvaltningar inte vill utsätta sig för.

Det skulle också vara bra om de särskilda lönestöd som är till för att täcka extra behov av sekreterar/assistenthjälp med mera hängde med i den allmänna löneutvecklingen. De har legat stilla i många år.

Här finns Arbetsförmedlingens förteckning över vilka stöd man kan få för att kompensera för funktionsnedsättningar.