Barn och utbildning

Barn med synnedsättningar behöver lite extra hjälp för att de ska få samma möjligheter som alla andra. Men även den nysynskadade är i vissa avseenden som ett barn och behöver utbildning för att komma igen.

 1. Vad behöver barnen?

  Barn med synnedsättning behöver stöd så de kan bli självständiga. Men de bör inte överbeskyddas.

 2. Skola

  Barn med synnedsättningar går i vanliga skolor idag. Det finns mest fördelar med det, men en stor nackdel är att skolorna lätt blir han…

 3. Läromedel

  Elever med synnedsättning måste få sina läromedel samtidigt med klasskamraterna.

 4. Punktskrift

  Det är ingen självklarhet idag att personer med grav synnedsättning ska få lära sig läsa punktskrift. Men utan att kunna det är man ana…

 5. Rehabilitering av nysynskadade

  En synnedsättning har konsekvenser av både psykologisk och praktisk natur. Den psykologiska påfrestningen är ofta stor och självkänslan…

 6. Barnhabilitering

  Föräldrar borde ha endast en habiliteringsinstans att hålla reda på.

 7. Lärplattformar

  En lärplattform eller ett lärverktyg är ett webbgränssnitt för att kunna exempelvis lämna in uppsatser, prov, tentor med mera. Videokon…