Barnhabilitering

Föräldrar borde ha endast en habiliteringsinstans att hålla reda på.

Det finns alltför många instanser som försöker hjälpa barn med synnedsättning och deras familjer. Barnens föräldrar måste nästan jobba heltid med att orientera bland dem.

Synskadades Riksförbund har många år förordat att landstingen bör ha en instans för barnhabilitering, med alla nödvändiga specialister anknutna till sig.

En del landsting har det redan, exempelvis Stockholms och Uppsala.

Här har vi beskrivit hur det skulle kunna fungera.