Läromedel

Elever med synnedsättning måste få sina läromedel samtidigt med klasskamraterna.

Det kan ta upp till sex månader att anpassa läromedel så att elever med synnedsättning kan läsa dem. I värsta fall kan de få gå utan böcker upp till en termin.

Läromedel anpassas av Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, som gör en specialutgåva på punktskrift och/eller digitalt. Det kan ta tid. Längst tid tar anpassning av figurer och formler så att de blir begripliga. Inte minst kan det ta tid för att så få begriper sig på hur det ska se ut och de kan vara upptagna av annat.

SRF anser förstås att elever med synnedsättning måste få sina läromedel samtidigt med sina klasskamrater. Annars innebär det en diskriminering som i värsta fall fördärvar hela deras utbildning. Det är svårt nog att få jobb ändå om man har en synskada.

Så här kan man göra:

  • Skolorna måste göra sina beställningar minst en termin i förväg.
  • Om detta är omöjligt måste man välja läromedel som SPSM redan har anpassat till hela klassen. Ett läromedel som är ett år gammalt är förmodligen gott nog.
  • Förlagen borde redan från början göra sin digitala version läsbar med synskadehjälpmedel så att SPSM:s enda jobb blev att fundera över figurer och formler.

Detta skulle korta ner tiden avsevärt, och det är inte särskilt svårt att göra.
SPSM:s enhet för läromedelsanpassning hittar man här.
Samma gäller litteratur för universitet och högskolor, bortsett från att det i det fallet är Myndigheten för tillgängliga medier som ansvarar för anpassningen.