Lärplattformar

En lärplattform eller ett lärverktyg är ett webbgränssnitt för att kunna exempelvis lämna in uppsatser, prov, tentor med mera. Videokonferenser kan hållas via lärplattformar. Det går också att se exempelvis scheman, studieresultat med mera. Det ska man kunna göra även om man inte ser.

Elever och studenter ska inte behöva lägga tid på att utforska hur olika studieplattformar och lärplattformar fungerar. Synförmågan ska inte ha någon betydelse. Tiden ska istället kunna ägnas åt studierna. Lärplattformarna ska vara ett verktyg för samarbete mellan elever eller studenter med eller utan synförmåga.

En förälder som har nedsatt syn ska enkelt kunna se provresultat och närvaro för sina barn, precis som alla andra kan göra.

Vår undersökning om lärplattformar på högskolan visar på stora problem. Liknande problem finns på grundskolan och på gymnasiet, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Nedan följer tips för dig som är i färd med att upphandla en lärplattform.

Vår rapport diskuterades på Daisykonsortiets årliga konferens den 25 november. Temat var

Utbildning för personer med synnedsättning och andra läsnedsättningar.

Se seminariet med studenten Mikael Ståhl på Youtube (lärplattformar diskuteras mot slutet av seminariet)

  • Det är viktigt att inte behöva lägga tid och kraft på att utforska en lärplattform. Tiden ska istället kunna läggas på studierna.
  • Före en slutlig upphandling görs bör en tillgänglighetskonsult säkerställa att tillgänglighetskrav uppfylls. Det bör också finnas en strategi för hur tillgängligheten garanteras i samband med uppdateringar.
    Jfr också de nya krav på tillgänglighet för offentlig sektor som ställs i samband med upphandlingar från och med den 1 januari 2017. Läs finansutskottets protokoll här.
  • En upphandling bör göras med en hjälpmedelskonsult som studenter i behov av stöd kan kontakta och få relevant support av. 
  • Det bör kunna gå att få en introduktion av lärplattformen samt löpande gå att kontakta supporten. Den som vill bör kunna koppla upp sin dator mot supporten för att kunna få hjälp den vägen genom att supporten kan fjärrstyra datorn.
  • Det bör finnas en onlinehandledning för hur man navigerar i plattformen med skärmläsare.
  • Även konferenssystem som upphandlas måste också vara tillgängligt enligt samma principer som för lärplattformar i övrigt.
  • Även de delar av lärplattformar som berör föräldrar och anställda måste omfattas av tillgänglighetskraven.