En person läser punktskriftsversionen av Perspektiv.
Händer läser SRF:s medlemstidning i punktskriftsversion.

Punktskrift

Det är ingen självklarhet idag att personer med grav synnedsättning ska få lära sig läsa punktskrift. Men utan att kunna det är man analfabet.

I Norge är rätten att lära sig läsa punktskrift för den som inte ser tryckt text inskriven i lag. Det vill vi ha även i Sverige.

Detta gäller både för barn som går i vanlig skola och för personer som mister sin syn i vuxen ålder. 

Synskadades Riksförbund håller kurser i punktläsning - men vi har givetvis inte resurser att göra detta i den utsträckning som krävs. Inte minst behövs ofta mycket motivation, både för barn och nysynskadade, eftersom punktskriftsläsning anses "svårt" och ibland stigmatiserande. Detta kräver mycket personal och att det finns punktskriftslärare spridda över hela landet.

Mer om punktskrift finns här.