Rehabilitering av nysynskadade

En synnedsättning har konsekvenser av både psykologisk och praktisk natur. Den psykologiska påfrestningen är ofta stor och självkänslan påverkas negativt. För att återfå självförtroende och oberoende måste personen få stöd och hjälp - rehabilitering.

Målet är att personen ska lära sig att leva med sin synnedsättning, och behärska de nya sätt som krävs för att hantera vardagen. Tekniska hjälpmedel underlättar många saker, och träning med hjälpmedel är därför en viktig del av rehabiliteringen. Men en synnedsättning innebär inte bara praktiska problem utan också sociala och psykologiska. Dessa måste också tränas bort.

Här kan du läsa mer om vad SRF ställer för krav på en lyckad rehabilitering.

Här kan du läsa vad SRF ställer för krav på hjälpmedel.