Skola

Barn med synnedsättningar går i vanliga skolor idag. Det finns mest fördelar med det, men en stor nackdel är att skolorna lätt blir handfallna av att få en elev med synnedsättning.

Det finns en statlig myndighet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som har till uppgift att hjälpa skolorna med det de inte kan. Det stora problemet är att de enligt sitt regeringsuppdrag bara får gripa in om skolan uttryckligen begär detta.

Resultatet blir att många barns skolgång havererar för att skolan inte vill erkänna sin ofta helt naturliga inkompetens. Det är inte lätt att förstå synskadepedagogik om man aldrig har provat på det.

SRF önskar därför att SPSM får rätt att agera även på föräldrars uppmaning och på eget initiativ, till exempel efter tips från barnhabilitering och syncentral.

Mer om utbildning kan du läsa här.

Ladda ner och läs mer om vad SRF tycker i skolfrågar här nedan:

Så tycker SRF i skolfrågor [pdf]
Så tycker SRF i skolfrågor [doc]