Vad behöver barnen?

Barn med synnedsättning behöver stöd så de kan bli självständiga. Men de bör inte överbeskyddas.

En synnedsättning innebär mycket mer för ett barn än en vuxen människa. En vuxen som får en synnedsättning har en bild av omvärlden han eller hon kan återanpassa sig till. Ett barn saknar en sådan och behöver hjälp att via de övriga sinnena erövra sin värld.

Men med rätt hjälp och stöd kan detta gå bra.

Det handlar framför allt om:

  • att få veta var saker finns och få känna på dem, höra dem och lukta på dem,
  • att få hjälp med det sociala samspelet och hur det fungerar,
  • att få träffa andra barn med synnedsättningar,
  • att träna motoriska färdigheter.

Men tänk på att även barn som har en synnedsättning främst är ett barn som behöver få göra allt det som andra barn gör - klättra i träd, cykla, simma etc.

Mer finns i vårt häfte Barn som har en synnedsättning som laddas ner här.

Det finns många som kan hjälpa till - syncentraler, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, och så förstås SRF.