Kösystem

Kösystem i butiker måste naturligtvis vara försedda med ljud. Men man måste också kunna hitta kölapparna - och veta att kölappar finns!

Här finns några tips från SRF