Västtrafiks bussterminal med vita ledstråk längs fasad och mot dörrar
Tydligt ledstråk både visuellt och taktilt på bussterminalen i Uddevalla. Foto Gunnar Janzon.

Ledstråk

Ledstråk kan vara en god hjälp för personer med synnedsättning, men bara om utformningen är rätt.

Tänk på att det är vinter ibland, och på att ett ledstråk är till hjälp först när den som ska följa det vet vart det leder.

Två korridordörrar med spår till respektive, som böjer av för väjning för en sittbänk.

Här är ett tydligt ledstråk både taktilt och visuellt på vårdcentralen i Herrjunga, med vit markering för in och svart för ut samt varningsmarkering vid utåtgående dörr. Foto Gunnar Janzon.

Oftast är en "naturlig" ledare som ett staket eller en husvägg bättre än ett ledstråk.

Lunds Tekniska Högskola har jämfört olika ledstråk och kommit fram till vilka som är bäst.