Dator med punktdisplay

IT och kommunikation

Synnedsättning är ett kommunikationshandikapp. Men det finns mycket som kan göras för att underlätta.

 1. Offentlig teknik

  Synskadades Riksförbund arbetar för att synskadade och blinda ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

 2. Kösystem

  Kösystem med lappar vars nummer visas på skärmar går förstås inte att använda för oss. Åtminstone borde numret läsas upp både när det d…

 3. Pekskärmar

  Pekskärmar kan fungera på telefoner och datorer med inbyggda skärmläsare. Annars är de omöjliga.

 4. TV

  SVT erbjuder uppläst textremsa för utländska tv-program. Det gäller dessvärre inte för nyhetssändningar.

 5. Webbplatser

  Den digitala tekniken har betytt ett enormt lyft för personer med synnedsättning.

 6. Trycksaker

  Med klar och tydlig layout kan även personer med nedsatt syn läsa vanlig text.

 7. Syntolkning

  Syntolkning är en riktad informationsinsats som vänder sig till den som inte ser, en form av så kallad tilläggsinformation.