Offentlig teknik

Synskadades Riksförbund arbetar för att synskadade och blinda ska kunna ta del av samhället på lika villkor som alla andra.

Det innebär att biljettautomater, kösystem, incheckningssystem och annan teknisk utrustning i den offentliga miljön ska vara tillgänglig även för personer med synnedsättning.

Genom att förse all teknisk utrustning med talsyntes (tal som beskriver vad man skriver och som läser upp vad som finns på skärmen) kan även synskadade och blinda hantera incheckning på läkarbesök, biljettinköp och använda köautomater.

Ett bra exempel på företag som arbetar för att deras utrustning ska vara tillgänglig för alla är Bankomat AB:s uttagsautomater där man har punktmärkning på tangenterna samt tal som gör det möjligt att ta ut pengar trots att man inte kan läsa på skärmen.

Sådana tillägg till utrustning är inte mycket dyrare. Den offentliga upphandlingen kan göra det möjligt för kommuner, landsting och kollektivtrafikmyndigheter att genom kriterier ställa krav på tillgänglighet så att alla kan ta del av samhället på lika villkor.

Läs mer om bankomater.
Läs mer om betalkortsterminaler.