Trycksaker

Med klar och tydlig layout kan även personer med nedsatt syn läsa vanlig text.

Förutom någorlunda stora bokstäver, och någorlunda korta rader, är det främst kontrasten man bör tänka på. Mörkt mot ljust, eller ljust mot mörkt.

Här finns en nedladdningsbar broschyr till vägledning för trycksaksproducenter [pdf]

Däremot behöver man inte bekymra sig stort om typsnitt. Här har läsarna så olika preferenser att utgivaren kan följa sina egna. Men undvik allt för konstiga typsnitt!