Webbplatser

Den digitala tekniken har betytt ett enormt lyft för personer med synnedsättning.

Äntligen kan texter förstoras eller läsas upp helt automatiskt. Och äntligen kan man själv framställa texter utan att behöva anlita hjälp.

Huddinge kommuns webbplats är synskadetillgänglig men för den skull inte tråkig.

Men för att en webbplats ska bli tillgänglig krävs att webbplats- eller programproducenten tänker på några enkla saker.

Här finns några enkla tumregler för webbmakare.

Här finns mer avancerade tillgänglighetsregler för proffsen.

Här finns SRF:s plattform för digital tillgänglighet.
Och här finns samma plattform i doc-format.