Hållplatsutrop

Automatiskt utrop av nästa hållplats på bussar och tåg gör det lättare för oss att åka med vanliga färdmedel.

Automatiska utrop är dessutom till nytta för folk som inte är hemma på orten.

Det finns ett enkelt och automatiskt system som kan läggas in i varje buss och varje järnvägsvagn - men bara hälften av länstrafikbolagen använder det.

Här finns fler SRF-synpunkter om kollektivtrafiken.

Bussbranschen har en lista på funktionskrav där hållplatsutrop ingår.