Buss i parkeringsficka som ger säkert insteg genom höger framdörr
Bussterminalen i Halmstad är ett bra exempel på tillgänglighet med informationstavlan i ögonhöjd och med en knapp utmärkt med punktskrift för talad information. Foto Gunnar Janzon.

Stationer och bussterminaler

Stationer och bussterminaler är stressiga platser där den som har en nedsatt orienteringsförmåga är särskilt illa utlämnad.

Det är därför extra viktigt att skyltning, övergångsställen, ledsagning, trappor etc där är utformade på de sätt vi rekommenderar.

Ladda ner vår Checklista för stationer, perronger och busshållplatser nedan:

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser [pdf]
Checklista för stationer, perronger och busshållplatser [doc]