Dagligvarubutiker

Butiker skulle bli lättare att hitta i med personlig service och fast möblering.

För människor med synnedsättningar är dagligvarubutiker normalt sett svåröverskådliga. Dels brukar det vara svårt att gissa var de olika produkterna finns, dels är det inte lätt att veta vad de paket innehåller som man råkar få händerna på.

Ledsagare guidar runt i fruktdisken

Några tips:

  • Synskadade kunder bör någonstans i butiken kunna påkalla uppmärksamhet för att få personlig service i butiken. Detta kan ske till exempel genom att kontakta kassan om den är placerad nära ingången eller vid en bemannad informationsdisk.
  • Miljön i närheten av butiken och i butiken bör vara utformad utan störande hinder för synskadade. Undvik att ha reklamskyltar och varor som står i gångar, vid entrén och utanför butiken.
  • Placera varor och skyltställ på bestämda platser i butiken. Då vet synskadade var de finns. Om ni förändrar något i butiken, informera synskadade kunder om förändringen. Informationen kan ske till exempel via ortens taltidning eller det sätt som butiken väljer att informera sina synskadade kunder.
  • Konsumentinformation och annonser ska också kunna läsas av synskadade kunder. Informera gärna till exempel via e-post till kunder, butikens hemsida som är anpassad för synskadade och via annonser i tidningar som riktar sig till synskadade. Den lokala taltidningen når synskadade kunder på din ort.