Gång- och cykelbanor

Cyklar är fordon som bör skiljas från gående.

Det är farligt för alla att cykel- och gångtrafik blandas hur som helst. Men det är farligast för oss som ser dåligt.

Cykelbana med ordentlig kant till gångbanan

Gång- och cykelbanor ska vara separerade med en kant eller ett räcke. Avskiljare mellan gång- och cykelbana mellan bostadsområden och utanför tätbebyggelse kan inte enbart avgränsas visuellt med färgmarkering. Avgränsningen måste utformas så att den även är kännbar taktilt för personer som använder teknikkäpp.

Vid övergångsställe eller hållplats måste cykelbanan uppfattas som en del av gatan, inte som en del av trottoaren. Och det måste finnas andra platser att ställa cyklar än där man riskerar att trassla in sig i dem.

Liten film om hur en cykelbana bör se ut - skild från de gående.