Övergångsställen

Det viktigaste med ett övergångsställe är att fotgängaren måste veta om man är ute i gatan eller fortfarande på en trottoar.

Gående korsar gata med ordentligt utmärka kanter

Det måste således finnas en tydlig kant.

Det måste också vara möjligt att utifrån kantens vinkel sluta sig till åt vilket håll man ska gå. Det bör också finnas stolpar. Plus gärna en ticksignal så att man vet åt vilket håll man ska gå.