Perronger och andra kanter

Perronger är farliga platser där man måste skydda människor från att falla ner på spåret.

Det bästa, om man har enhetliga tåg, är att göra som i Köpenhamns metro: ha perrongdörrar. Då faller man inte ner på spåret.

Perrong med dörrar mot spåren

Näst bäst är kupolplattor:

Perrongkant med kupolplattor

Undersökning om bästa kantmarkering från Lunds Tekniska Högskola.