Tysta fordon

Elektriska fordon är bättre än förbränningsmotordrivna av många skäl - men ser man dem inte har man ingen hjälp av hörseln.

Följaktligen föreslår vi att de förses med ett ljud så att vi hör dem komma. Dvs ungefär samma princip som redan finns för backande lastbilar.

Lämpligt är förstås att man kan enas om ett ljud som är gemensamt för så många elfordon som möjligt, så vi har en chans att lära oss att "här kommer det ett fordon".