Offentlig miljö

Här finns ett antal informationsblad som visar vad som är bra att tänka på när man skapar en tillgänglig och användbar miljö inom olika områden för personer med synnedsättning. Informationen i bladen utgår från SRF:s policy om miljön.

Plattform för arbetsmarknadsfrågor [pdf]
Plattform för arbetsmarknadsfrågor [doc]

Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö [pdf]
Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö [doc]

Personlig service [pdf]
Personlig service [doc]

Kännbar märkning [pdf]
Kännbar märkning [doc]

Kan också beställas från SRF Kontorsservice
Porto tilkommer.